Para Çekme – İptal İade Koşulları

Tüketici Hakları – Cayma – İptal İade Koşulları

Genel:

 1. Kullanmakta olduğunuz unihouse.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, ön bilgilendirme formunu ve size sunulan mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak,

Kanunun Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve ilgili diğer kanun hükümlerine tabidir.

 1. Ürün kargo ücreti olan kargo ücretleri alıcı tarafından ödenecektir.
 2. Satın alınan her ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, alıcının belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürün teslim edilmez ise Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
 3. Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmelidir.
 4. Satın alınan ürünün satılması imkansız hale gelirse, satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde Alıcıya iade edilmelidir.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmezse:

 1. Alıcı, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcı’nın ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının İzinsiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödemesini yapmış olduğu kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanıldığının ve satılan ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmediğinin tespiti halinde, Alıcı, sözleşme konusu ürünün kargo ücretini 3 gün içinde SATICI’ya ödeyin. SATICI’ya iade edilmelidir.

Ürün Öngörülemeyen Sebeplerle Zamanında Teslim Edilemezse:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler ortaya çıkarsa ve ürün zamanında teslim edilemezse Alıcı’ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptal edilmesini, ürünün benzeri bir ürünle değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yaptıysa, bu ücret iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakit olarak ödenecektir. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yaptıysa ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içinde alıcının hesabına havale etmesi olasıdır.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimattan sonra malları/hizmetleri özenle korumalıdır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

Vazgeçme hakkı:

 1. ALICI; Aşağıdaki iletişim bilgileri, satın alınan ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya verilir.

kendisine bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma Hakkı Bildirilecek Satıcının İletişim Bilgileri:

Firma : Üniversite Evi Eğitim Danışmanlığı Ltd. Şti Adres: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Sitesi. J Blok No:43/102 Bağcılar İstanbul Web Sitesi : unihouse-tr.com

 1. E-posta: info@unihouse.com.tr

TEL: 02128235994

Cayma Hakkı Süresi:

 1. Alıcı tarafından satın alınan bir hizmet ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar Satıcı’ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü mektup, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün

Sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılabilecek Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olmalıdır.

Cayma Hakkının Kullanımı:

 1. Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası düzenlenen sipariş iadeleri Kurumlar adına İade Faturası kesilmeden tamamlanamaz.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İade politikasi:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve malı 20 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
 2. ALICI’nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler:

 1. ALICI’nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan iç giyim, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’nın teslimattan sonra ambalajı ALICI tarafından açılması halinde sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünleri, teslimattan sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, abonelik sözleşmesi, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

Elektronik ortamda anında ifa edilen yayınlar, hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri ambalajı açılmış ise iade ALICI tarafından açılmıştır Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.

 1. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, çoğaltılabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.), açılmamış, denenmemiş ambalajlar iade edilebilir. iade edilecek. , sağlam ve kullanılmamış olmalıdır.

Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

 1. ALICI, ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması halinde, temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI’dan talep edebilir ve her halükarda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, ifanın gecikmesinden dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder. borcun.

Tüketici – Cayma – İptal İade Hakları

Genel:

 1. Kullanmakta olan site.com.tr üzerinden tasarlanacak şekilde tasarlanır.
 2. Alıcılar, satın alınacak mal olarak satış ve teslimi ile 6502 sayılı tüketicinin

Korunması Kanun ve Mesafeli Hakkında Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.2014.88) iyi11. ile iyiki/291 basita tabidir.

 1. Ürün sevkıyatından olan satış satıcılarılar ödenebilir.
 2. Satın alındığında, satın alınan her bir günlük ürün yetiştirmek ile alıcının gösterdiği adresteki ve/veya eğitimlere teslim edilir. Bu içinde teslim edilirse, Alıcılar süre sözleşmesi sona erer
 3. Satın alınan ürün, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgesi, kullanım klavuzu gibile teslim edilmek zorundadır.
 4. satınalma tarihinde satılmasının mümkün olmaması durumunda, bu tarihten itibaren 3 gün içinde geçecek olana kadar. 14 gün içinde de toplam bedel iade edilmek zorunda.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmez İse:

 1. Alıcı, satın alınan ürün ödemez veya banka kayıtlarından iptal edilir, satıcının ürünlerinde teslim edilebilir sona erer

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler:

 1. Ürün tesliminden sonra, ürünün teslim edilmesinden sonra, alıcı tarafından tahsil edilecek olan alıcının alıcısı tarafından sahip olunan tespitse ve satın alınan ürün ilgili banka veya finans tarafından satın alınan satıcı’ya ödenecek ise, Alıcı, sözleşme konusu projeden 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’nın alıcısı tarafından sahip olarak alınacaktır. SATICI’ya iade etmek gerekir.

** Alıcı, kaydı iptal etmek için, satıcının toplam kurs ücretinin yüzde 10’unu alıkoyma sahibi var.

Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemez İse:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Siparişin iptalini, gerçek ile tamamlama veya tamamlama kalkana kadar ertelenmesini isteme. Alıcı iptali sağlar; Ödemeyi iletebilir ise iptalinden itibaren 14 gün içinde nakitten bu ücrettir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile alınmış ise ve iptal kabul edilir, bu iptalden itibaren yine 14 içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcısının 2-3 haftasında üzerinden göndermesi olasıdır.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslimden önce geçecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargodan teslim almayacaktır. Teslim edilen mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özlemek zorunda olmalı. Cayma hakkı kullanılamazsa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade

Çayma Hakkı:

 1. ALICI; 14 (on dört yıldaki teslim tarihleriyle ilgili) içinde, SATICI’nın hesabındaki adresteki kişi/kuruluşa teslim bilgileri kapsamındaki bilgiler.

2014 yılındaki satışıyla hiçbir hakkı olmayan ve cezai sorumluluğu üstlenmeden ve hiçbir okuma yazmadan cayma şansını denemeden reddetmek.

Satıcının Çayma Hakkı Açıklaması İletişim Bilgileri:

Şirket : Üniversite Evi Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti Adres: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Sit. J Blok No:43/102 Bağcılar İstanbul İnternet Sitesi : unihouse-tr.com

 1. E-posta: info@unihouse.com.tr

TEL: 02128235994

Cayma Hakkının Süresi:

 1. Alıcı, satın aldığı bir hizmet ise, bu 14 süre sözleşmenin imzalandığı yerden başlayacak. Cayma hakkı süresi ermeden önce, başvurunun onayı ile hizmetin eğer kabul edilmesi halinde hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı talebinde bulunulmaz.
 2. Cayma ücretinin kullanımından maliyetinden yoksunlar.
 3. Cayma kullanımın için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli posta, faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve işbu

Sözleşmede düzenleme “Cay’i kullanma hakkı kullanılmamış olması gerekir.

Cayma Hakkının Kullanımı:

 1. 3.kişiye veya ALICI’ ya tahmin edilecek olması muhtemelsı, (beklenebilecek olması beklenemez.)
 2. İade formülü, iade edilecek ürün kutusu, standart eşya ile birlikte ambalaj ve maddi olarak teslim edilecek

İade Şartları:

 1. SATICI, yerelden itibaren en geç 10 günlük süre içinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç istemeden Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içinde malı iade almakla seyahat etmek.
 2. ALICI’nın kusurlarından bir şekilde geri döndürülebilirsa ALICI’nın kusuru oranında. Ancak kullanım için uygunma süresi içinde malın kullanım şekline uygun şekilde oynanabilir gelecek oluşturma ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 20.Cayma kullanımın kullanımına yönelik olarak SATICI tarafından saldırı limiti altında düşülmesi düşünülen kampanyadan faydalanılan kampanyadan faydalanılır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

 1. ALICI’nın ambalajından teslim alındıktan sonra, ALICI’nın ambalajından teslim alınmasının sağlık ve bakımı uygun olmayan ürünler, teslim alındıktan sonra başka ürünlerle karıştırılan ve bitirilen malzemelerden arındırılmayan, beğenilen amaçlarla hedeflenenler dışında, gazete ve dergiden teslim alındıktan sonra yetiştirilen ürünler

Yayınlara yönelik mallar, Elektronik kayıtlardan alınan bir projeden alınacak ya da olmayacak teslim edilecek olanlar, dijital içerik, yazılımlarının kayıtlarının, kitapların, dijital içerik, yazılım programlarının, kayıtlarının ve veri kayıtlarının, sarf bilgisayar malzemelerinin, ambalajının içinde olması olması durumunda olacaktır. “İhtiyacım değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, onayının onayı ile eğerasına başlanan hizmetlere yönelik cayma kullanımında kullanımda kapsamlı değildir.

 1. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, ambalaj, şerit vb.) teslimedlenmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, bozulmamış ve olmamış olman

Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

 1. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile kabul edecek durumdatemer kredi kartı ile kredi kartına sahip olan bankaya sahip olacaktır. Bu durumda ilgili banka hakkında hukuk yollarına başvurabilir; doğacak arazi ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve herda ALICI’nın borçluluğundan dolayı temerrüde halinde, ALICI’nın uğran gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğrayacağı gecikmeli ve ziyanını ödeyeceği kabul.